Dansk  |  English
Firmalogo

Arationel epistemologi

En GEBSERiansk kritik af den vestlige kulturs rationalisme og kausalisme

Magisterkonferensspeciale ved Filosofisk Institut, Odense Universitet 1997.
© 1997 by Jan Nyborg Tarbensen.

1. Introduktion
    1.1 Metodologiske overvejelser

2. JEAN GEBSERs bevidsthedshistorie og -teori
    2.1 De 5 bevidsthedsstrukturer
        2.1.1 Den arkaiske struktur
        2.1.2 Den magiske struktur
        2.1.3 Den mytiske struktur
        2.1.4 Den mental-rationelle struktur
        2.1.5 Den integrale struktur
    2.2 Helhedsbetragtninger

3. Arationel epistemologi - et rationalitets- og rationalismeopgør
    3.1 Om at definere
    3.2 Kritik af rationalisme og rationalitet
    3.3 Perceptionsmodaliteter
    3.4 Det arationelle alternativ
        3.4.1 Filosofi og eteologi
        3.4.2 Arationalitet kontra mystisk/meditativ erfaring
        3.4.3 Arationalitet kontra dialektik
    3.5 Aperspektivitet i moderne filosofi
        3.5.1 DANIEL KEALEYs miljø-etik
        3.5.2 PAUL FEYERABENDs videnskabsteori
    3.6 Konklusion

4. En arationel kausalismekritik
    4.1 Indledning
        4.1.1 Historiske strejftog
        4.1.2 Kausalitetsmodellen
        4.1.3 Covering law modellen
        4.1.4 C.G. JUNGs synkronicitetsteori
        4.1.5 JAN FAYE og baglænskausalitet
    4.2 JEAN GEBSERs teori om ikke-kausalitet og akausalitet
        4.2.1 Den integrale tidsopfattelse
        4.2.2 Akausalitet og videnskabelighed
        4.2.3 Opgør med visse kantianske forestillinger
    4.3 Konklusion

5. Konklusion

Resumé

Kilder

 
Senest opdateret: 21-04-2016 1:34